روايت هشت سال دفاع مقدسhttp://www.tebyan.net/revayate8/index.aspxfaکتاب های احادیث چراغ راه انسان هاhttp://www.tebyan.net/weblog/revayate8/post.aspx?PostID=14188513/22/2020 4:56:00 PMسنگرسازان بی ‏سنگر http://www.tebyan.net/weblog/revayate8/post.aspx?PostID=14188503/20/2020 4:54:00 PMسئوکارhttp://www.tebyan.net/weblog/revayate8/post.aspx?PostID=14037812/21/2020 7:59:00 PM قهرمان واقعی از زبان شهید جدیریhttp://www.tebyan.net/weblog/revayate8/post.aspx?PostID=14037802/4/2020 7:57:00 PMدفاع شخصی یعنی چه؟فرق دفاع شخصی با مبارزه چیست؟http://www.tebyan.net/weblog/revayate8/post.aspx?PostID=13457821/4/2020 7:21:00 PMحاج قاسم و فرماندهی در لشکر ۴۱ ثاراللهhttp://www.tebyan.net/weblog/revayate8/post.aspx?PostID=13457791/3/2020 7:19:00 PMزونکن چیست و چه کارآیی دارد؟http://www.tebyan.net/weblog/revayate8/post.aspx?PostID=133399712/30/2019 11:54:00 AMحفظ موقعیت سیاسی - روانی صدام‏ پس از فتح خرمشهرhttp://www.tebyan.net/weblog/revayate8/post.aspx?PostID=133399512/24/2019 11:51:00 AMکانال تلگرام حرف آخرhttp://www.tebyan.net/weblog/revayate8/post.aspx?PostID=132734512/21/2019 7:45:00 PMشب‏های بدر http://www.tebyan.net/weblog/revayate8/post.aspx?PostID=132734412/6/2019 7:43:00 PM